INSTAL.LADOR AUTORITZAT:
- Electricitat
- Domótica
- Calefacció
- Climatització
- Veu i dades
- Gas
- Aigua
- Lampisteria

OBRA:
- Enderrocs
- Construccions en obra
- Construccions en Pladur
- Fusteria
- Carpinteria d'alumini
- Parquet
- Pintura
- Mobiliari de cuina

PROJECTES D'OBRA :
- Visat de projectes
- Direcció facultativa d'obres
- Legalització d'instal·lacions

ULTIMS PROJECTES