ACREDITACIONS
  • REA. Registre empresa acreditada sector de la construcció de Catalunya.
  • RASIC. Inscripció registro empresa instal.ladora autoritzada.
  • ICICT. Contracte de control d'activitat Empresa Instal?ladora de Baixa Tensió.
  • GPL. Contracte Gestora de Prevenció Laboral.
  • REIE. Instal?ladora elèctrica autoritzada Baixa Tensió categoria Especialista.
  • REIG. Instal?ladora autoritzada Gas categoria B.
  • REITE. Instal?ladora autoritzada calefacció i ACS.
  • REITE. Instal?ladora autoritzada climatització.